Polityka finansowa

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Polityka finansowa 

Polityka finansowa to działalność organów i instytucji państwa, której podstawowym celem jest  złagodzenie skutków cyklu koniunkturalnego (czytaj na stronie cykl koniunkturalny) , przede wszystkim za pomocą polityki fiskalnej i monetarnej.

 

polityka finansowa

Rys. Polityka finansowa państwa.

Polityka fiskalna, za którą odpowiada rząd ma za zadanie:

  • stymulacji wzrostu inwestycji i konsumpcji kosztem wzrostu deficytu budżetowego(stymulacyjna polityka fiskalna). Poprzez obniżkę stóp procentowych oraz wzrost wydatków rządowych, następuje wzrost poziomu produkcji i zatrudnienia.
  • hamowania wzrostu inwestycji i konsumpcji poprzez ograniczenie deficytu budżetowego (restrykcyjna polityka fiskalna). Poprzez podwyżkę stóp procentowych oraz ograniczenie wydatków rządowych, następuje zmniejszenie inwestycji a w konsekwencji spadek poziomu produkcji i zatrudnienia.

Natomiast głównym zadaniem banków centralnych jest regulacja podaży pieniądza i utrzymanie inflacji na założonym poziomie. Osiągają to poprzez prowadzenie:

  • restrykcyjnej polityki monetarnej (polityka drogiego pieniądza) poprzez wzrost stopy rezerw minimalnych, stopy redyskontowej oraz sprzedaż państwowych papierów wartościowych. W wyniku tych działań zmniejsza się poziom kredytów, a w konsekwencji także inwestycji, popytu globalnego, poziomu zatrudnienia, produkcji i tempa wzrostu cen.

  • ekspansywnej polityki pieniężnej (polityka taniego pieniądza),poprzez obniżanie stopy minimalnych rezerw gotówkowych, stopy redyskontowej oraz skupywanie przez bank centralny papierów wartościowych. W wyniku tych działań rosną możliwości udzielania kredytów przez banki komercyjne. Następuje wzrost podaży pieniądza oraz obniżanie się stopa procentowa, a w konsekwencji wzrastają inwestycje, popyt i zatrudnienie.

Zobacz także interesujące frazy:

  • polityka finansowa ue;
  • polityka finansowa państwa;
  • polityka finansowa przedsiębiorstwa;
  • polityka finansowa gminy;
  • polityka finansowa firmy.